A6 Rachmaninov. Šostakovič

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Sergej Rachmaninov
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll op. 30
Sergej Rachmaninov
Symfonie d moll „Mládí“
Dmitrij Šostakovič
Symfonie č. 9 Es dur op. 70

Šestý večer orchestrální řady spojuje hudbu Sergeje Rachmaninova a Dmitrije Šostakoviče, dvou velikánů ruské hudby. Zatímco Rachmaninov se se svojí vlastí po revoluci v roce 1917 definitivně rozloučil, Šostakovič prožil v Rusku (resp. v Sovětském svazu) celý život.

Rozdílná byla i hudební východiska obou skladatelů. Rachmaninov je označován za posledního romantika; Šostakovič svojí hudební řečí sice navazuje na tradiční postupy, také je ale obohacuje o výdobytky 20. století. Rachmaninov si na život v exilu nikdy úplně nezvykl, byť byl v zahraničí mimořádně uznávaným klavíristou. Šostakovič se musel vypořádat ještě s mnohem závažnějšími problémy. Stalinský režim jej vytrvale pronásledoval a kritizoval, zejména jeho pokrokovější kompozice, které usvědčoval z formalizmu, nebo přímo z odcizení se realitě socialistického lidu.

Tato výhrada zazněla paradoxně i v případě jeho Symfonie č. 9 Es dur, kterou Šostakovič napsal na oslavu vítězného konce druhé světové války. Je to dílo opravdu radostné, odlehčené, s řadou zajímavých, často rozsáhlých sól. Od Sergeje Rachmaninova uslyšíme jeho jednovětou Symfonii d moll „Mládí“ a jeho vrcholné dílo, monumentální Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll.

Sólistou bude makedonský klavírista Simon Trpčeski, jehož nahrávka Rachmaninovy hudby byla oceněna prestižní cenou Diapason d´Or.

Simon Trpčeski (© Simon Fowler)

 Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Financováno Evropskou unií - Národní plán obnovy - Ministerstvo kultury ČR

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague