Dětský klub Notička

Co je to Notička?

Notička je nejstarším dětským hudebním klubem v Praze, který vznikl při PKF – Prague Philharmonia v roce 2007. Organizuje 5-6 víkendových setkání v roce pro děti ve věku 4-14 let. Od roku 2012 funguje také Notičková přípravka pro děti od 3 let, do které se mohou zapojit i rodiče

Čím je Notička unikátní?

Notička se výrazně odlišuje od podobných aktivit v Praze, protože pro děti velmi citlivě a kreativně spojuje hudbu s mnoha jinými uměleckými profesemi. Mottem Notičky je překvapovat a uvádět děti do světů, do kterých se v běžném životě nedostanou. Setkání jsou vždy velmi interaktivní. Snaží se v dětech podnítit kreativitu a přirozený zájem nejen o hudbu, ale i o další umělecké či duchovní směry. Základem jsou velmi pečlivě vybraní lektoři, kteří se často stávají kamarády na celý život! 

Jak Notička funguje?

  • Členství je vždy na jeden kalendářní rok.
  • Cena Notičkové přípravky je 2500 Kč.
  • Základní cena členství je 3500 Kč.
  • V ceně je garantováno minimálně 5 setkání v roce.
  • Pro sourozence jsou poskytovány výrazné slevy.
  • Délka jednoho setkání klubu je mezi 1,5-5 hodinami dle věku či naturelu dětí, aktivity se střídají a nechybí ani svačinka! Po dobu nepřítomnosti rodičů se o děti starají kvalifikovaní učitelé, vychovatelé a lektoři.

Notička je pro všechny

„Když ten můj kluk nemá hudební sluch a raději hraje fotbal!“ Omyl! Právě pro tohoto malého sportovce je Notička vynikající volbou. Děti k ničemu nenutí, ale poutavou formou je inspiruje a provokuje ke kreativnímu myšlení, které má, jak je všeobecně známo, blahodárný vliv na rozvoj dětského mozku. A co vy víte, třeba zrovna ve vašem fotbalistovi dřímá nový Antonín Dvořák! V každém případě Notička je určená všem dětem bez rozdílu. Talentovaným dětem pomáhá podchytit a rozvíjet jejich talent, ostatní děti vzdělává a učí je milovat svět umění jako přirozenou součást života. 

Registrace a informace

Hana Zaalová

Tel.: +420 732 712 750 (prosíme volat mezi 18.00-20.00, děkujeme)

E-mail: zaalova@pkf.cz

Cena členství

Poplatek na rok 2024 činí 3500 Kč/rok (5 setkání).

Notičková přípravka 2500 Kč/rok (5 setkání).

  • Sourozenecká sleva. Pokud máte přihlášené 2 děti (sourozence) – sleva 10 % z celkové ceny, pokud máte přihlášené 3 děti (sourozence) – sleva 20 % z celkové ceny.

Jak se do Notičky registrovat?

Vyplňte prosím následující formulář. Jméno dítěte prosím uveďte včetně příjmení.

Mějte na paměti, že takto zaslaná elektronická přihláška je závazná a jejím odesláním souhlasíte s vaším členstvím v klubu Notička a s platbou členského příspěvku. Pro velký zájem o tento klub je počet členů limitován.

Potřebujete-li  další informace, kontaktujte koordinátorku klubu Hanu Zaalovou, tel. +420 732 712 750, e-mail: zaalova@pkf.cz. Ráda Vám zodpoví všechny vaše dotazy a pomůže najít společný „plán“ ke správnému rozhodnutí. 

Jméno dítěte vyplňte včetně příjmení.

 

Notička v roce 2024

Cestování historií od pravěku až do současnosti

S dětmi se vydáme za poznáním různých historických období. Tématem jednotlivých setkání bude postupně období pravěku, starověku, středověku, novověku a současnosti.

1. setkání
Cesta do pravěku

14. dubna 2024


Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha – 8 Kobylisy

Pro děti od 3 do 14 let.

Děti se naučí příst nit, tkát na destičkovém stavu a dozví se co si lidé v době kamenné, bronzové a železné oblékali. Společně si ukážeme některé dochované archeologické nálezy. Každý z účastníků si vyrobí vlastní hliněnou nádobu vyzdobenou vzory z doby kamenné. Následovat bude workshop, jehož tématem budou nejstarší pravěké malby a dobový tanec.

2. setkání
Výprava za Kelty do starověku

5. května 2024


Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3

Pro děti od 3 do 14 let.

Postupně se seznámíme s celou řadou hudebních nástrojů od strunných až k dechovým, které staří Keltové rádi používali. Naučíme se základy keltského tance a povíme si, jak se oblékali. Vyrobíme mandalu z přírodních materiálů, budeme malovat na kameny a vytvářet šperky inspirované keltským uměním.

3. setkání
Jak se žilo ve středověku

2. června 2024


Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha – 8 Kobylisy

Pro děti od 3 do 14 let.

Tentokrát se vypravíme do středověku. Prozkoumáme gotické hudební nástroje, naučíme se středověký tanec, seznámíme se s lidovými obyčeji, budeme si povídat o kamnářských kachlích a dobové módě. Nakonec si vyrobíme záušnice, ze včelího vosku budeme odlévat malé voskové plastiky tzv. obětiny a naučíme se také pečetit písemnosti.

4. setkání
Cesta za slavnými osobnostmi novověku – Rudolf II. a W. A. Mozart

15. září 2024


Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha – 8 Kobylisy

Pro děti od 3 do 14 let.

Během naší společné cesty do novověku se děti seznámí se dvěma výraznými osobnostmi té doby – římským císařem Rudolfem II. Habsburským a geniálním hudebním skladatelem W. A. Mozartem. Nejprve si budeme povídat o Rudolfu II. a o bohatém kulturním životě na jeho pražském dvoře. Seznámíme se s hudební tvorbou, naučíme se dobové tance a probereme oblíbený nástroj té doby – varhany. Posléze se budeme věnovat druhé velké osobnosti období novověku – hudebnímu skladateli W. A. Mozartovi. Před závěrečným výtvarným workshopem si děti společně zahrají společně s hráči PKF – Prague Philharmonia Dětskou symfonii od Leopolda Mozarta.

5. setkání
Výlet do 20./21. století — „Svět neomezených možností“

13. října 2024


Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha – 8 Kobylisy

Pro děti do 3 do 14 let.

Naučíme se drátkovat, uplést ošatku, svázat knihu a natočit film. Nahlédneme pod pokličku muzikoterapie a budeme se věnovat celkovému uvolnění, koncentraci na dech, objevování skrytých možností vlastního hlasu a společnému zpívání tzv. hlasohrátkám. Na závěr se děti zúčastní rytmicko-pohybové hudební dílny.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague