K9 Bach. Lutoslawski. Beethoven

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Koupit vstupenku

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Hana Dostálová Roušarová
housle
Dagmar Mašková
viola
Dominika Hošková
violoncello
Johann Sebastian Bach
Goldbergovy variace BWV 988 (úprava pro smyčcové trio Dmitrij Sitkoveckij, výběr)
Witold Lutoslawski
Bukoliki pro violu a violoncello
Alexandr Porfirjevič Borodin
Variace na ruskou lidovou píseň
Zoltán Kodály
Intermezzo
Ludwig van Beethoven
Smyčcové trio č. 4 c moll op. 9/3

Program Tria Gratia, které hraje ve složení housle, viola a violoncello a jehož název vznikl z anglického „grace“, kombinuje skladby závažnější, jako například Smyčcové trio Gideona Kleina, druhý opus dvaadvacetiletého skladatele, jež napsal v roce 1941 v terezínském ghettu, se skladbami inspirovanými folklórem.

K těm patří Bukoliki neboli Zpívánky Witolda Lutosławského, které vznikly pro klavír a později byly zaranžovány pro violu a violoncello (na které skvěle hraje Vladimíra Sanvito), nebo Borodinovy Variace na ruskou lidovou píseň. Za středobod večera však považuji Beethovenovo Smyčcové trio c moll, kterému přezdívá naše houslistka Hanka Roušarová „Malá Osudová“.

Beethoven jej, společně s dalšími dvěma trii, věnoval hraběti Brownovi, rakouskému šlechtici irského původu, jenž skladateli za jednu z předchozích dedikací daroval koně. Beethoven se na něm údajně několikrát projel a pak na něj zapomněl. V dedikačním dopise označil svůj opus 9 za „nejlepší ze svých děl“.

Koncert otevřeme výběrem z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Dmitrije Sitkoveckého. Krásná, meditativní záležitost.

Dagmar Maškováviola

Witold Lutoslawski: Bukoliki pro violu a violoncello
 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague