Narozeninový koncert A2: nadšený potlesk a volání bravo

Narozeninový koncert A2 provázel 1. října bouřlivý potlesk nadšených posluchačů. Ti voláním „bravo!“ odměnili Jana Součka, Jana Brabce, Tomáše Františe a Mikuláše Kosku, kteří zazářili v Mozartově Koncertantní symfonii Es dur pro hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a orchestr.

Provedení Symfonie D dur op. 24 od Jana Václava Hugo Voříška se též dočkalo velmi vřelého přijetí.

Dirigoval Christoph-Mathias Mueller, který byl také hostem našeho tradičního Entrée v Talichově salonku. Děkujeme všem, že jste přišli!

Foto: Ivan Malý