Balázs Adorján

Balázs Adorján vystudoval konzervatoř v Budapešti a Univerzitu v Győru v Maďarsku. Postgraduální studia absolvoval na University of Limerick v Irsku. Zúčastnil se mistrovských kurzů u Franse Helmersona a Johannese Goritzkého. Jeho umělecký záběr je velmi široký — od hudby barokní až po soudobou tvorbu. Je členem souborů Prague Modern a FAMA Quartet specializujících se na tvorbu 20. a 21. století. Dvanáct let se také věnuje hře na violu da gamba, což zúročuje spoluprací s řadou ansámblů staré hudby, například s Motus Harmonicus nebo Pražským gambovým consortem.

Členem Prague Philharmonia je od roku 2000, zastává zde post zástupce koncertního mistra skupiny violoncell.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague