Martinů, Foerster, Novák – Jiří Bárta | 2009

Bohuslav Martinů
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196 (3. verze, 1955)

Josef Bohuslav Foerster
Koncert pro violoncello a orchestr, op.  143

Jan Novák
Capriccio pro violoncello a malý orchestr

Jiří Bárta - violoncello
Dirigent Jakub Hrůša

Supraphon 2009

Zvukové ukázky z této nahrávky naleznete na webových stránkách Supraphonu

"Tvořivý interpretační přístup skvěle disponovaného cellisty Jiřího Bár­ty a do detailu vycizelovaná koncer­tantní spolupráce Pražské komor­ní filharmonie pod taktovkou Ja­kuba Hrůši zdobí tuto nahrávku tří vrcholných českých violoncellových koncertů 20. století, z nichž ten Foersterův, v koncertním životě opo­míjený, je na zvukový nosič nahrán jako světová premiéra."
Hudební rozhledy