We support

PKF - Prague PHilharmonia se věnuje dobročinným aktivitám, jako jsou koncerty pro Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nebo Benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Bělobrádek. 

Ten se uskutečnil 15. listopadu 2016 ve Foru Karlín a jeho výtěžek byl 950 tisíc Kč Šedesát procent z tohoto výtěžku poskytl Nadační fond Bělobrádek Domovu sv. Josefa v Žirči, který se stará o dlouhodobě nemocné pacienty s touto chorobou. Zbytek podpory bude použit na další projekty nadačního fondu v souladu s jeho statutem.PKF – Prague Philharmonia tímto projektem rozvíjí svou tradici dobročinně zaměřených aktivit. Vedle pravidelných koncertů pro Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nyní do své programové řady zařadila mimořádný večer na podporu péče o nemocné roztroušenou sklerózou.  Pod vedením dirigenta Leoše Svárovského zazněla díla G. Rossiniho, A. Dvořáka a W. A. Mozarta.Jako speciální host vystoupila se dvěma autorskými písněmi a poselstvím aktivního přístupu k životu navzdory diagnóze klavíristka a zpěvačka Hana Robinson.

„Považuji za obrovský úspěch, že se díky tomuto pilotnímu projektu dokázalo spojit tolik lidí, díky nimž jsme mohli podpořit Nadační fond Bělobrádek vysokou částkou. V benefičních koncertech chceme pokračovat i v příštích letech – jako orchestr, který sám je do velké míry závislý na podpoře veřejných zdrojů, korporátních i soukromých sponzorů, se tak přirozeně hlásíme ke své společenské odpovědnosti,“ řekl Radim Otépka, ředitel PKF – Prague Philharmonia.Druhá část výtěžku bude rozdělena Nadačním fondem Bělobrádek. Jeho posláním a účelem je především podpora zdravotně postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajištění plnohodnotného života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

PKF – Prague Philharmonia děkuje partnerům, bez nichž by nebylo možné tento koncert realizovat a vybrat výše zmíněný obnos. Jsou to především patron koncertu Pražská správa nemovitostí, mecenáši Bakala Foundation, Eurooffice Praha – Brusel a.s., Moravia Steel a Nadace ČEZ.  Děkujeme i dalším soukromým a korporátním dárcům a všem, kdo si zakoupili vstupenky. Zvláštní dík patří Foru Karlín za poskytnutí koncertního sálu. Fotogalerii z koncertu si můžete prohlédnout zde.

With support
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
General partner
Komerční banka
Principal partner
Hyundai
General media partner
Česká televize
Principal media partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partners
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague