Kaprálová Quartet, foto Daniel Havel

Kaprálová Quartet

Smyčcové kvarteto, které nese jméno Vítězslavy Kaprálové (1915 - 1940), vzniklo v roce 1995 s původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským obsazením. V roce 2000, po dohodě s dědici Vítězslavy Kaprálové a její mezinárodní společností v Kanadě The Kapralova Society, přijal soubor jméno po této významné české skladatelce.

Kvartetní hru studoval tento soubor u profesora Břetislava Novotného, primária slavného Kvarteta města Prahy a i dnes Kapralova Quartet pravidelně konzultuje svůj repertoir s primáriem Panochova kvarteta - Jiřím Panochou.

Kvarteto má v repertoiru díla klasická i romantická, ale díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20.století je velmi často oslovováno i soudobými českými i světovými autory. Kaprálová Quartet koncertuje na předních evropských i světových podiích, pravidelně je zván do Francie, Německa, Švýcarska, Itálie, Španělska, Lucemburska, Japonska a koncertoval i v tak exotických zemích, jako je např. Kuwait, Izrael nebo Kypr. V letech 2004 a 2010 podnikl soubor úspěšná kanadská turné, kde vedle koncertních vystoupení členky souboru vedly též mistrovské kursy v Madisonu (Alberta) a byly pozvány jako čestní hosté do proslulého Banff Centre.

Soubor natočil řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek. Kaprálová Quartet jako jedno z mála smyčcových kvartet má v repertoáru kompletní kvartetní dílo Alfreda Schnittkeho, jehož provedení na dvou koncertech festivalu Pražské jaro 2002 získalo vysoké uznání odborné kritiky. Nahrávka z těchto koncertů byla vydána na CD a vynesla souboru nominaci na soubor roku.

Nahrávka smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové z r. 2001 se umístila na 3. místě v soutěži živých nahrávek pořádané francouzskou rozhlasovou stanicí Radio France. V roce 2003, v rámci japonského turné, natočila vystoupení souboru na festivalu v Nagoyi Japonská televize NHK.

Kvarteto spolupracovalo s klavíristou Eugenem Indjicem, harfenistkou Kateřinou Englichovou, klarinetisty Philippem Cuperem a Ludmilou Peterkovou, Panochovým, Škampovým i Pražákovým kvartetem, Henschel Quartett a dalšími. Spolupracovalo i s předními českými orchestry. V roce 2008 provedlo v rámci festivalu Pražský podzim za doprovodu České filharmonie Schulhoffův Koncert pro smyčcové kvarteto a dechy, který dirigoval Georg Pehlivanian. S Pražskými symfoniky a dirigentem Zdeňkem Mácalem uvedlo ve světové premiéře skladbu významného českého skladatele Zdeňka Lukáše - Koncert pro smyčcové kvarteto a symfonický orchestr, stejnou skladbu posléze provedlo i s Moravskou filharmonií Olomouc pod vedením Petra Vronského. 
 

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague