K10 Novák. Beethoven. Smetana

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

500 I 400 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

SMETANOVO TRIO
Markéta Janoušková 
housle
Jan Páleníček violoncello
Jitka Čechováklavír

Host: Jan Brabecklarinet

Vítězslav Novák
Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 „Quasi una ballata“

Ludwig Van Beethoven
Klarinetové trio B dur op. 11

Bedřich Smetana
Klavírní trio g moll op. 15

Bedřich Smetana: Klavírní trio g moll op. 15

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague