A9 Martinů. Liszt. Kaprálová. Beethoven

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*) 
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora 
*ST místa k stání

klavír
Bohuslav Martinů
Předehra pro orchestr H 345
Franz Liszt
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur S 124
Franz Liszt
Fantasie na maďarské lidové melodie pro klavír a orchestr
Vítězslava Kaprálová
Suita rustica op. 19
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 1 C dur op. 21

Sezonu jsme začali Sukem a Dvořákem, skladateli, jež si byli blízcí jak v profesním, tak v osobním životě. Bude proto příznačné, když ji uzavřeme další dvojicí české klasické hudby.

O vztahu Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové se toho řeklo a napsalo mnoho: někdy se jedná o tvrzení podložená vzájemnou, velmi osobní korespondencí, jindy o pouhé domněnky. Jisté ale je, že Martinů byl neochvějně přesvědčen o velkém talentu svojí studentky a že Kaprálová nestojí v dějinách české hudby po boku těch největších velikánů jen proto, že zemřela v pouhých pětadvaceti letech.

Svůj krátký život ale stihla naplnit pozoruhodně. Studovala u Talicha a Nováka, jako první žena stanula na dirigentském stupínku České filharmonie a napsala přes čtyřicet kompozic. 

Jednou z nich je i Suita rustica, ovlivněná českým folklorem a hudbou Igora Stravinského.

Folklorní inspirace nacházíme i ve tvorbě novoromantika Franze Liszta. Jeho temperamentní Fantasie na maďarské lidové melodie a Koncert pro klavír č. 1 zazní v podání mladého amerického klavíristy, držitele stříbrné medaile z Čajkovského soutěže, George Li.

Na závěr třicáté sezony se pak vrátíme ke svému kmenovému repertoáru: završíme ji Symfonií č. 1 C dur Ludwiga van Beethovena.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague