Neutuchající potlesk pro dcery Jana Nováka

Šestý abonentní komorní koncert ve zcela zaplněném sále Barokního refektáře v Profesním domě ozdobily dcery Jana Nováka. Klavíristka Dora a flétnistka Clara se představily spolu s Lukášem Pospíšilem v díle Sonata Tribus.

Fagotového partu se v Sonatě Phantasii pro violoncello, fagot a klavír chopil Tomáš Františ. Na koncertě zazářil mladý talentovaný klavírista Filip Martinka, jenž spolu s Lukášem Pospíšilem představil jazzově laděné Capriccio.

Největší ohlas měla Sonata super "Hoson Zes...", kdy sál odměnil obě sestry neutuchajícím potleskem a výkřiky Bravo!

Foto: Milan Mošna