Jana Černohouzová

Držitelka čestného uznání Pražského jara z roku 2015, pochází z Olomouce. Na zdejší ZUŠ Iši Krejčího studovala klarinet u Zdeňky Andreášové. V roce 2003 nastoupila na brněnskou konzervatoř k Mgr. Lubomíru Bartoňovi. Od roku 2009 je součástí klarinetové třídy prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše na Akademii múzických umění v Praze. Úspěšně ukončila magisterské studium a v současné době je studentkou doktorského programu. 

Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních hudebních kurzů a festivalů (Pražské klarinetové dny, Mezinárodní klarinetový festival na zámku v Žirovnici, ISA - Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest, Clarimania ve Wroclavi, Encuentro de Música y Academia de Santander, EFAM ve Varšavě). 

Jako sólistka získala během studia na AMU Čestné uznání a zvláštní cenu za interpretaci díla Bohuslava Martinů při 21. ročníku Soutěže Nadace Bohuslava Martinů či ocenění 2. WienerSchule Preis v Rakousku. Jako komorní hráčka obdržela v rakouském Payerbachu 1. cenu na Soutěži Viktora Kalabise a 1. cenu za provedení skladby Klementa Slavického pro dechové komorní soubory. Kromě tradičního repertoáru se věnuje interpretaci hudby 20. a 21. století. Zaměřuje se především na české autory a díky tomu se v roce 2016 stala již potřetí stipendistkou Nadace Český hudební fond. 

Kromě působení v Trio Clavio se věnuje interpretaci komorní hudby v dalších dvou souborech, ve kterých také spolupracuje se špičkovými interprety mladé generace (v dechovém triu Trifoglio s hobojistkou Janou Kopicovou a fagotistou Janem Hudečkem a v klarinetovém kvartetu Cantarina Clarinete  s Janou Lahodnou, Hanou Tauchmanovou a Věrou Kestřánkovou). Příležitostně spolupracuje s hudebním uskupením Ostravská banda. Od roku 2017 se věnuje práci s mladými interprety na Konzervatoři Teplice. 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague