Dvořák, Lalo - Violoncellové koncerty | 2015

Dvořák, Lalo - violoncellové koncerty
Johannes Moser - violoncello
Jakub Hrůša - dirigent
Antonín Dvořák - Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll, Op. 104
Édouard Lalo - Koncert pro violoncello a orchestr d moll
PENTATONE 2015