Vyprodaný sál tleskal Bennewitzovu kvartetu

Na předposlední koncert komorního cyklu Prague Philharmonia přijalo pozvání Bennewitzovo kvarteto, které se v první polovině věnovalo dvěma jubilantům. Ve zcela zaplněném sále totiž zazněl Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné" a Smyčcový kvartet č. 1 e moll "Z mého života" Bedřicha Smetany. Ve druhé polovině se obsazení rozrostlo o violoncello a violu. Brahmsův Smyčcový sextet č. 2 G dur op. 36 v podání Bennewitzova kvarteta, koncertního mistra Lukáše Pospíšila a violisty Karla Untermüllera zakončil tento famózní večer v Profesním domě.

Foto: Milan Mošna