Koncert v Erlangenu

Zahraniční vystoupení
Heinrich-Lades-Halle, Erlangen

Gabriel Bebeşelea — dirigent

Simon Trpčeski — klavír 

Bedřich Smetana
Tajemství, předehra k opeře

Sergej Rachmaninov
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll, op. 30

Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa", op. 95 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague