S1 Michal Rataj (1975) — Mezi žánry

Cyklus soudobé hudby S
Studio Švandova divadla na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Daniel Havel – flétna
Jindřich Pavliš – klarinet
Balázs Adorján – violoncello
Pavel Klečka – kontrabas 
Ivan Hoznedr – bicí

Host:
Michal Rataj
– živá elektronika

Michal Rataj

Odejdi ke světlu pro klarinet, violoncello, kontrabas a bicí (2012)
Small Imprints pro klarinet a živou elektroniku (2013)
Cellacusmata pro sólové violoncello a elektroniku (2020)
Floating pro flétnu a živou elektroniku (2022)

Michal Rataj vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na hudební fakultě AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty na Royal Holloway University of London, Humboldt Universität zu Berlin, Musikhoschule Hans Eisler a Universität der Künste zu Berlin. V roce 2006 získal doktorát s dizertací zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. V letech 2007—2008 získal pozici Fulbright Scholar v Centre For New Music And Technology (CNMAT) na University Of California, Berkeley. 

Od roku 2000 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu pro oblast radioartu a rozhlasových her a byl členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Od roku 2002 je redaktorem pořadu Radioateliér Českého rozhlasu Vltava a založil internetový portál rAdioCUSTICA zaměřený na mapování současné domácí scény akustických umění. Od roku 2014 spolupracuje s Českým rozhlasem externě.

Vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na Katedře skladby HAMU a na NYU Prague, zúčastnil se řady evropských festivalů (V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace).

Je autorem velkého množství scénických hudeb pro film, rozhlas, televizi a divadelní inscenace a jeho skladby byly vysílány v řadě zemí po celém světě. 

Na koncertě cyklu S představíme komorní i elektroakustickou tvorbu Michala Rataje a otevřeme s ním otázku vývoje nových hudebních trendů v ČR i zahraničí.

Tento koncert podpořilo Ministerstvo kultury ČR z grantového programu Rok české hudby/Smetana 200.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague