Tomáš Františ

Vystudoval Konzervatoř Brno pod vedením Jiřího Nykodýma a Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Seidla a Františka Hermana. Zvítězil v několika interpretačních soutěžích (Kroměříž 1994, Chomutov 1995, Olomouc 2000), v roce 2002 se stal laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses získal 2. cenu na Mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi v roce 1995.

Od roku 1993 působil jako sólofagotista ve Filharmonii Brno. Stejnou pozici zastává od roku 1994 v PKF — Prague Philharmonia, od roku 2013 je též členem České filharmonie. 

Vystupuje sólově s předními domácími orchestry a účinkuje v řadě souborů — mimo zmíněného Fagotti Brunenses v Triu Aloe, Triu BDF a komorním souboru České filharmonie. Kromě toho spoluzakládal soubor Prague Modern, Mezinárodní hudební festival Haná, Český spolek dvouplátkových nástrojů a Letní fagotovou akademii v Ratajích nad Sázavou. Od roku 2007 vyučuje na Pražské konzervatoři. 

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague