Vladislav Borovka, foto Michal Novotný

Vladislav Borovka

Hobojista Vladislav Borovka je absolventem Pražské konzervatoře (Bedřich Vobořil) a Akademie múzických umění v Praze (Jiří Mihule). Své hudební vzdělání si dále rozšířil na studijních stážích v japonské Toyamě a zejména v Paříži na Conservatoire de Paul Dukas u prof. J. L. Capezzaliho. V roce 2000 získal stipendium firmy YAMAHA.

Z jeho soutěžních úspěchů je třeba zmínit 3. cenu a titul laureáta v Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (2001).

Od roku 1994 byl členem PKF — Prague Philharmonia, v roce 2011 přešel do České filharmonie, kde v současné době hraje na hoboj a anglický roh. Jako komorní hráč spolupracuje vedle Prague Philharmonia Wind Quintet s Českým nonetem, Triem Aloe a Pražským dechovým oktetem. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři.

Je jedním ze členů realizačního týmu Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague