Zemlinského kvarteto

1. housle
2. housle
viola
violoncello

České smyčcové kvarteto. Jméno skladatele Alexandera Zemlinského přijalo v prosinci 2005, do té doby (od r. 1994) vystupovalo pod názvem Penguin Quartet.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague