Francouzsko-německé dialogy

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku

900 | 760 | 580 | 390 Kč (SL/E*) | 150 Kč (ST*)
Donátorská vstupenka 3 000 Kč
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

 

Claude Debussy, úprava Marius Constant
Pelléas a Mélisanda, symfonická suita

César Franck
Prokletý lovec

Richard Wagner
Kouzlo Velkého pátku z opery Parsifal

Hector Berlioz
Královský lov a bouře z opery Trójané

Christoph Willibald Gluck
Orfeus a Eurydika, předehra k opeře

Jean-Philippe Rameau
Zaïs, předehra k opeře

François Couperin/Thomas Adès
Studie z Couperina
I. Les Amusements
II. Les Tours de passe-passe

Johann Sebastian Bach, úprava Leopold Stokowski
Fuga g moll BWV 578 „Malá“

Program plný starobylých příběhů

Poslední orchestrální večer přináší nejrozmanitější program celé sezony. Propojuje vše, co v jejím rámci již zaznělo: hudbu několika epoch, žánrů a dvou kulturních prostředí, německého a francouzského. Jednotlivé prvky této pestré dramaturgie jsou protkány hustou sítí souvislostí, z nichž některé se staly pro vývoj klasické hudby zcela určujícími — jako právě vzájemný vliv Francie a Německa.

V programu plném odkazů na starobylé příběhy pak zachytíme i neméně poutavý příběh nejvelkolepějšího hudebního žánru, opery. Klasicistní skladatel Christoph Willibald Gluck a novoromantik Richard Wagner vstoupili do dějin tohoto žánru jako reformátoři, Berliozova opera Trójané je zase ukázkou par excellence francouzské grand opery. Zároveň však ukazuje skladatelův obdiv k hudbě německé, například k tvorbě zmiňovaného Glucka.

Jinou, impresionistickou podobu opery ilustruje suita z Debussyho opery Pelléas a Mélisanda v úpravě Mariuse Constanta. Závěrečná část koncertu je pak věnována baroku: předehru z Rameauovy opery Zaïs uslyšíme v původní verzi, hudba Françoise Couperina a Johanna Sebastiana Bacha zazní v soudobějším kontextu.

V Couperinových dílech našel inspiraci vynikající britský skladatel Thomas Adès, autorem orchestrální verze Bachovy Fugy g moll je legendární dirigent newyorských filharmoniků Leopold Stokowski.

Emmanuel Villaume & PKF — Prague Philharmonia

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague