Tailleferre. Poulenc

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Koupit vstupenku

400 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

housle
klarinet
klavír
Germaine Tailleferre
Sonáta pro housle a klavír č. 1
Germaine Tailleferre
Arabesque pro klarinet a klavír
Germaine Tailleferre
Sonáta champêtre pro hoboj, klarinet, fagot a klavír
Germaine Tailleferre
Pastorale pro klavír
Francis Poulenc
Sonáta pro klarinet a fagot FP 32a

Představujeme účinkující

Jan Adam — housle

Studoval na Pražské konzervatoři u prof. Marie Voldanové, v roce 1998 absolvoval AMU v Praze ve třídě prof. Jindřicha Pazdery. Členem PKF – Prague Philharmonia je od jejího založení 1994, o čtyři roky později se stal vedoucím skupiny druhých houslí. V této funkci působí dosud. Kromě hry v orchestru se také věnuje komorní hudbě, příležitostně vystupuje na sólových koncertech.

Podrobný medailonek

Lenka Filová — hoboj

Narodila se v Pardubicích, kde studovala hru na hoboj v ZUŠ u Jana Koláře a na konzervatoři u Libuše Voráčové. Pražskou AMU absolvovala ve třídě doc. Lidmily Ježové. 10 let působila jako 1. hobojistka Moravské filharmonie Olomouc, od roku 1998 je členkou PKF — Prague Philharmonia. Vedle hry v orchestru vystupuje také se svým manželem, klavíristou Martinem Filou. 

Podrobný medailonek

Jan Brabec — klarinet

Hudební studia zahájil v Ledči nad Sázavou u Miroslava Hradeckého, absolvoval Konzervatoř v Teplicích ve třídě Miroslava Malečka a HAMU v Praze u prof. Vlastimila Mareše. Od roku 1997 je členem orchestru PKF — Prague Philharmonia, v letech 2008-2014 působil jako hráč 1. klarinetu v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Po úspěšném absolvování konkurzu se stal v roce 2014 členem České filharmonie. 

Podrobný medailonek

Václav Fürbach — fagot

Zastává post 1. fagotisty v PKF — Prague Philharmonia a v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. Předtím působil na stejné pozici ve Filharmonii Brno a v Posádkové hudbě Praha. Původně se věnoval hře na klarinet a akordeon. Fagot začal studovat nejdříve na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem, poté na Pražské konzervatoři a HAMU v Praze. Vedle hry v orchestru se věnuje rovněž hudbě komorní, je členem Prague Philharmonia Wind Quintet a souboru Juventus Collegium FOK.

Podrobný medailonek 

Martin Fila — klavír

Rodák z Olomouce, studia na HAMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské zakončil v roce 2001. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. Věnuje se jak sólové hře, kde se ve svém repertoáru zaměřuje především na díla romantismu a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních. Je členem Tria 75, které roku 2004 spoluzakládal s houslistou Jiřím Partykou a violoncellistou Janem Kellerem, a souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii. Od roku 2017 řídí ZUŠ v Buštěhradě. 

Podrobný medailonek

Germaine Tailleferre: Sonáta pro housle a klavír č. 1

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague