Beethoven. Suková. Zemlinsky

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

VYPRODÁNO

450 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

HOST: Anna Paulová — klarinet

Johannes Brahms
Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll op. 114
Otilie Suková
Klavírní skladby
Ludwig van Beethoven
Trio pro dva hoboje a anglický roh C dur op. 87 (úprava pro hoboj, klarinet a fagot John P. Newhill)
Alexander Zemlinsky
Trio pro klarinet, violoncello a klavír d moll op. 3

Tento koncert je zcela vyprodaný.

Představujeme účinkující

Lukáš Pospíšil — violoncello, koncertní mistr PKF – Prague Philharmonia

Violoncellista Lukáš Pospíšil je absolventem Pražské konzervatoře, Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Již během svých studií se zúčastnil řady mistrovských kurzů (Heinrich Schiff, Martin Hornstein) a interpretačních soutěží (Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně). V letech 1988—1991 působil jako člen skupiny a později jako koncertní mistr v Gustav Mahler Jugendorchester, v sezoně 2004—2005 byl sólo cellistou v Kammerorchester Berlin. Vedle toho je Lukáš Pospíšil uznávaným komorním hráčem (Zeiher Quartett), jako sólista pravidelně koncertuje jak u nás, tak v zahraničí. Jakožto nadšený propagátor děl českých autorů premiérově uvedl spolu s Českou filharmonií například Koncert pro violoncello a orchestr Zdenka Šestáka. Od roku 1994 je koncertním mistrem PKF — Prague Philharmonia, s níž pod vedením Jiřího Bělohlávka natočil v roce 2000 sólové CD. 

Jan Souček — hoboj

Hobojista Jan Souček je laureátem několika mezinárodních soutěží – Pražské jaro 2008 (3. cena) a Lodž 2005 (1. cena), semifinalista mezinárodní soutěže v Ženevě (2010) a japonské Kuruizawě (2006). V roce 2001 byl členem Gustav Mahler Jugendorchester. Od roku 2006 působí jako hobojista PKF — Prague Philharmonia a v současné době též v orchestru Státní opery. Profiluje se rovněž jako komorní hráč, působí v Triu Arundo, které bylo v roce 2011 oceněno Cenou Českého spolku pro komorní hudbu, a v souboru Belfiato Quintet, se kterým získal 3. cenu v Mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ ve francouzské Marseille. Pravidelně spolupracuje s Ensemble Prague Modern a s Ostravskou bandou, které se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. Jan Souček studoval na Pražské konzervatoři ve třídě F. X. Thuriho a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jany Brožkové. Absolvoval stáž na Conservatoire national supérieur de Lyon ve třídě Jeana-Louise Capezzaliho a Jérôma Guicharda. 

Ondřej Šindelář — fagot

Fagotista Ondřej Šindelář je členem České filharmonie. Kromě práce v orchestru se však intenzivně věnuje také „staré“ hudbě a neméně se zajímá o dobové nástroje a historii fagotu. Studia dokončil v Basileji, kde studoval ve třídě Sergia Azzoliniho na Hochschule für Musik. Po získání diplomu na Hochschule přešel na Scholu Cantorum Basiliensis, kde svou vášeň pro barokní a klasicistní hudbu a jejich nástroje ještě prohloubil. Orchestrální zkušenosti získal během svých angažmá v českých i evropských orchestrech — Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, PKF — Prague Philharmonia, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, Philharmonia Orchestra v Londýně, Kremerata Baltica, Camerata Zurich nebo Verbier Festival Orchestra ve Švýcarsku. Do jeho portfolia momentálně patří soubor Opus Elocutio, se kterým se věnuje spojení smyčcových a dechových nástrojů v komorní hudbě, a dechový soubor Sesto, se kterým se zabývá žánrem Harmoniemusik. V projektech se často snaží zapojovat různé kusy ze své sbírky fagotů.

Marek Kozák — klavír

Marek Kozák patří bezpochyby k nejpozoruhodnějším mladým osobnostem české hudební scény. Talent finalisty Mezinárodní klavírní soutěže Ferruccia Busoniho 2019 v Bolzanu, vítěze Evropské klavírní soutěže v Brémách 2018 a držitele 2. ceny a titulu laureáta v prestižní soutěži Pražské jaro 2016 se začal projevovat již ve čtyřech letech. Po studiích na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě ukončil v roce 2019 svá studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Ivana Klánského. Kromě toho absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů, jako jsou Eugen Indjic, Murray Perahia či Garrick Ohlsson. V roce 2013 zvítězil v Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a úspěch zopakoval i na chopinovské soutěži v Darmstadtu, kde získal 3. cenu. Přes svůj mladý věk má již četné zkušenosti se spolupracemi s předními českými orchestry. Marek Kozák je také vítězem v kategorii Talent roku čtvrtého ročníku Classic Prague Award za rok 2019 a je rovněž vynikajícím varhaníkem. 

HOST: Anna Paulová — klarinet

Přední česká klarinetistka Anna Paulová začala hrát na klarinet v jedenácti letech u Karla Mezery. Pak pokračovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové a od října 2013 studuje na AMU v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. Největším úspěchem Anny Paulové je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015, kde získala ještě řadu zvláštních ocenění, dále 1. cena a titul laureáta na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2016, kde získala také Cenu Nadace Život Umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže. V roce 2016 se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond a zabývá se hudbu 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů. Jako sólistka vystoupila s řadou domácích i zahraničních orchestrů. Také patří k vítězům konkurzu Zahraj si s Českou filharmonií a v červnu 2014 tak vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. 

Trio pro klarinet, violoncello a klavír d moll op. 3

Ve spolupráci

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague