Slovenská hudební expozice 21. století: Ľuboš Bernáth a Matej Sloboda

Cyklus soudobé hudby S
NoD
Dlouhá 33, Praha 1
Koupit vstupenku

Cena jednotlivých vstupenek: 400 | 300 Kč (senioři 65+); cena student / dítě do 15 let: 100 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí + děti mladší 18 let): 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka na podporu uměleckých aktivit PKF: 2 000 Kč

David Danel
1. housle
Roman Hranička
2. housle
Ondřej Martinovský
viola
Balázs Adorján
violoncello

Matej Sloboda — host 

Daniel Havel flétna 
Martin Fila klavír 
Jindřich Pavliš klarinet 

Matej Sloboda
Bagately pro smyčcový kvartet (2013) – česká premiéra
Ľuboš Bernáth
Smyčcový kvartet č. 2 „Struktury a impulzy“ (2015)
Matej Sloboda
Labyrint I. – Studie pro sólový nástroj a elektroniku (2021) – světová premiéra
Ľuboš Bernáth
Sonata fantastica pro housle, klarinet, violoncello a klavír (2018)
Matej Sloboda
Nr. 4 pro čtyři nástroje a harmonické plátno (2021) – světová premiéra
Partner
Partner OSA

Glosa k programu

Sláčikové kvarteto č. 2 'Štruktúry a impulzy' vzniklo v roku, kedy sme si pripomínali vzácne výročie Bélu Bartóka. Tento autor ovplyvnil a dodnes ovplyvňuje zásadným spôsobom moje kompozičné myslenie a myslím, že ešte dlho bude akýmsi stredobodom môjho záujmu.

Snažil som sa vytvoriť kvarteto, v ktorom budú prítomné viaceré bartókovské charakteristické kompozičné prvky a idiómy. Zároveň, je tam prítomná snaha o akýsi zrod hlavného hudobného materiálu, ktorý sa rodí logicky a postupne zo základných impulzov, aby napokon vytvorilo istú reálnu štruktúru a tvar.

Možno by sa dalo zjednodušene povedať, ako postupný zrod fúgovej koncepcie evidentný vo štvrtej časti, z jednotlivých čiastočných buniek prvej, následný vznik tonality, ako aj prvky archetypálnej tanečnosti prítomné vo vnútorných častiach.“ L’uboš Bernáth

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague