28. sezona PKF: Pahud, Ottensamer, Bomsori Kim nebo Keri-Lynn Wilson

V koncertní sezoně 2021—2022 tradičně přivítáme mimořádné umělecké osobnosti klasické hudby. V pozici hudebního ředitele a šéfdirigenta se opět představí Emmanuel Villaume.

Devět jedinečných koncertů abonentního Orchestrálního cyklu A zaměřujeme v této sezoně na hudbu francouzských autorů, na roli Francie ve vývoji evropské hudby a na její interakce s jinými kulturními okruhy, především tím německým. Nejvýraznější zastoupení mají v programu francouzští romantici Camille Saint-Saëns, Charles Gounod nebo Hector Berlioz, dále pak skladatelé začátku 20. století, například Claude Debussy nebo Albert Roussel. Hudbu těchto období orámujeme krátkým exkurzem do francouzského baroka (Jean-Philippe Rameau) a ke skladatelům dneška — hned na úvod zahajovacího koncertu uvedeme dílo soudobého autora Érica Tanguye. Vztah české a francouzské hudby pak nejlépe vystihne zařazení děl Bohuslava Martinů.

Na koncertech přivítáme několik světoznámých sólistů: flétnistu Emmanuela Pahuda (A7), klarinetistu Andrease Ottensamera (A8) nebo houslistu Juliana Rachlina (A4). Taktovku převezmou kromě šéfdirigenta Emmanuela Villauma například Harry Bicket (A2) nebo dirigentka Keri-Lynn Wilson (A6).

Donátorská řada PKF — LOBKOWICZ abonmá i letos spojuje výjimečné hudební zážitky s jedinečným prostředím Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě. Letos budou palácem znít tóny hudby Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Nina Roty, zajímavostí bude Vranického Symfonie C dur „Aphrodite“, která byla darem pro knížete z Lobkowicz. Přivítáme také několik mimořádných interpretů, mezi nimi hornistu Stefana Dohra nebo houslistku Bomsori Kim. Čtyři večery na Pražském hradě zároveň nabízejí unikátní příležitost nahlédnout nejen do expozic, ale také do hudebních sbírek rodiny Lobkowiczů, s nimiž Vás formou přednášek seznámí jejich kurátoři. Komornější forma koncertu a intimní prostředí sálu navíc umožňují naprosto exkluzivní, bezprostřední kontakt publika a umělců.

Abonentní Komorní cyklus K je přehlídkou komorních souborů a hráčů PKF — Prague Philharmonia. Všechny koncerty se uskuteční opět v barokním refektáři Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí v Praze. Leitmotivem letošní dramaturgie komorní řady jsou „ženy v hudbě“. Mezi interprety tak převažují ženy a na každém koncertě zazní alespoň jedno dílo hudební skladatelky, mimo jiné Vítězslavy Kaprálové, Barbary Strozzi či Germaine Tailleferre. Výraznými hosty cyklu jsou herečka Taťjana Medvecká (K1) nebo talentovaná česká klarinetistka Anna Paulová (K8).

Oproti dramaturgii předchozí sezony se podíváme blíže i na hudbu baroka a využijeme dobových nástrojů, včetně barokního trombonu a cembala.

V abonentním Cyklu soudobé hudby S uvedeme hudební tituly českých a slovenských hudebních skladatelů současnosti s lehkým přesahem do období nedávno minulého a do středoevropského hudebního prostředí zbývajících dvou členů Visegrádské čtyřky. Uslyšíte tak například hudbu Krzysztofa Pendereckého, Zoltána Kodálye nebo Ľuboše Bernátha. Interpretace se ujmou komorní seskupení vytvořená z členů PKF — Prague Philharmonia a jejich hostů, vybraných speciálně za účelem provedení titulů v koncertních programech tohoto cyklu. Večery cyklu S se neomezují „jen“ na provedení hudby, ale probíhají již řadu let ve formátu debata/koncert. Hosty jednotlivých koncertů tak jsou samotní autoři, hudební skladatelé a významné osobnosti české a slovenské kulturní scény. Pozvání pro tuto sezonu přijali například Jan Kučera, Petr Wajsar či Michal Nejtek. Naším záměrem je připravit posluchačům neobvyklý tematický večer naplněný hudbou a příjemnou atmosférou a umožnit publiku se interpretů i hostů v průběhu koncertu na cokoliv zeptat.

Abonentní Cyklus koncertů pro děti D/E je nedílnou součástí sezon PKF již od roku 1999, není tedy divu, že se za tu dobu stal srdeční záležitostí jak dětských posluchačů, tak členů orchestru. Sérii čtyř programů pro tuto sezonu připravilo režisérské duo Šárka Krejčí a Veronika Poldauf Riedlbauchová. Jak napovídá podtitul cyklu V hlavní roli orchestr, v rámci víkendových koncertů v Rudolfinu se zaměříme na změny, kterými orchestr jako hudební uskupení prošel v průběhu staletí, a na hlavní skupiny nástrojů, které orchestr tvoří, tedy nástroje strunné, dechové a bicí. Naše hráče uslyšíte ve skladbách všech stylových období od baroka po 20. století. Vašimi průvodci budou opět oblíbení skřítci Šíma a Lupi.

Na setkávání s Vámi se těší tým
PKF — Prague Philharmonia!