A2 Mozart. Janáček. Brahms

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku

900 | 760 | 580 | 300 Kč (SL/E*) | 150 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

dirigent, klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll KV 491
Leoš Janáček
Adagio
Johannes Brahms
Symfonie č. 1 c moll op. 68

„Moje hudební vyznání je patrně v Es dur, má totiž v předznamenání tři béčka: Bacha, Beethovena a Brahmse!“

Takto glosoval své hudební preference koncem 19. století ikonický dirigent Hans von Bülow. A zašel ještě dál: v roce 1880 označil Bacha za otce, Beethovena za syna a Brahmse za Ducha svatého klasické hudby. Byl to přitom právě Bülow, který tuto trojčlenku doplnil o Johannese Brahmse. Snad již tenkrát tušil, jaké pozornosti se bude Brahmsově hudbě dostávat i celá desetiletí po jeho smrti.

Nejmladšímu z trojice zásadních „béček“ se budeme blíže věnovat i v naší sezoně. Johannes Brahms totiž zastává v dějinách hudby zajímavé místo. Jako příslušník takzvané klasicko-romantické syntézy čerpá z tradice klasiků, do níž promítá novější (například výrazové) prostředky. Navazuje tak na Beethovena, zároveň stojí v opozici vůči Richardu Wagnerovi a jeho stoupencům a inspiruje i podporuje řadu dalších géniů, mezi nimi také Antonína Dvořáka.

Symfonie č. 1 c moll je přitom přímým projevem Brahmsova obdivu k Beethovenovi. K jejímu napsání se odhodlával celé roky – paralyzovala ho myšlenka, že na poli symfonie již bude Beethoven navždy nedostižitelným.

Protagonistou koncertu bude Florian Krumpöck, kterého uslyšíme rovnou ve dvojroli. Představí se v roli dirigenta i sólisty v podmanivém Koncertu pro klavír a orchestr c moll Wolfganga Amadea Mozarta, jehož sólový part psal Mozart přímo pro sebe.

Florian Krumpöck (© Lukas Beck)
Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague