A3 Haas. Martinů. Dvořák

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku

900 | 760 | 580 | 300 Kč (SL/E*) | 150 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

violoncello
Pavel Haas
Studie pro smyčcový orchestr
Bohuslav Martinů
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 H 304
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 B178 „Z Nového světa“
Emmanuel Villaume

Třetí koncert orchestrální abonentní řady bude patřit výlučně českým skladatelům: Pavlu Haasovi, Bohuslavu Martinů a Antonínu Dvořákovi. Ze skladeb, které v tento večer zazní, však v Česku vznikla pouze jedna – a to ve zcela tragické situaci.

Studii pro smyčcový orchestr totiž napsal Pavel Haas, žák Leoše Janáčka, v roce 1943, kdy již byl vězněm koncentračního tábora v Terezíně. Jeho příběh bohužel neměl šťastný konec, rok po napsání skladby Pavel Haas zemřel v Osvětimi.

Jen o dva roky později, ale ve zcela jiné situaci, komponuje Bohuslav Martinů svůj Koncert pro violoncello a orchestr č. 2. Půvabnou skladbu plnou zpěvných melodii napsal v USA s vědomím, že druhá světová válka je definitivně ukončena.

Ve Spojených státech vznikla i Dvořákova Symfonie č. 9 d moll „Novosvětská“. Svoji nejslavnější symfonii vytvořil Dvořák během svého angažmá na Newyorské konzervatoři. Mimochodem, velkou budoucnost věštil Dvořákovi právě Johannes Brahms, jeho pozdější věrný přítel, jehož dílo je těžištěm naší sezony. O Brahmsově obdivu svědčí i výrok, v němž se Brahms vyznává, že by byl rád, kdyby ho jako hlavní téma napadlo to, co Dvořák tvoří jen tak mimochodem. Není tedy divu, že se skladatelé stali dobrými přáteli.

Program z děl domácích autorů zazní příznačně v podání takřka domácích interpretů: šéfdirigenta orchestru Emmanuela Villaumea a koncertního mistra violoncell PKF — Prague Philharmonia Lukáše Pospíšila.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague