Rota. Cílková. Dvořák

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Zrušeno

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

QUASI TRIO
Marie Hasoňová — housle Judita Škodová — violoncello Kateřina Ochmanová — klavír
Host: Jiří Javůrek — klarinet

NINO ROTA
Trio pro klarinet, violoncello a klavír
WALTER RABL
Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír op. 1
ELIŠKA CÍLKOVÁ
Skladba pro klarinetové trio (světová premiéra)
ANTONÍN DVOŘÁK
Klavírní trio č. 1 B dur op. 21

Vážení návštěvníci, omlouváme se, ale tento koncert se kvůli platným protiepidemickým opatřením nemůže uskutečnit. Nahradíme ho v sezoně 2022-2023.

Ukázka k tématu programu

QUASI TRIO

Quasi Trio vzniklo v roce 2014. Všechny jeho členky – Marie Hasoňová (housle), Judita Škodová (violoncello) a Kateřina Ochmanová (klavír) – za sebou mají rovněž studijní pobyty v zahraničí a na svém kontě mnoho úspěchů z mezinárodních soutěží a účast na mistrovských kurzech. Trio absolvovalo dvouletou stáž u světoznámého Tria Wanderer v Paříži a v současné době studuje magisterský obor Komorní hra na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Vedle profesorů HAMU (Václav Bernášek, František Malý, Jindřich Pazdera, Ivo Kahánek) konzultují také na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Johanesse Meissla, Vidy Vujic a Petera Schuhmayera. V květnu 2015 se zúčastnili mistrovských kurzů v rakouském Grafeneggu, kde měli možnost spolupracovat mimo jiné s Avedisem Kouyoumdjianem (Rakousko), Peterem Cropperem (Velká Británie) a Jeromem Pernoo (Francie). V létě 2016 uspěli na prestižních mezinárodních kurzech ISA (International Summer Academy) v rakouském Reichenau an der Rax, kde obdrželi ocenění pro „Nejlepší klavírní soubor“ a vystoupili na koncertě laureátů v sále rakouského rádia ORF. V říjnu téhož roku uspěli na Mezinárodní soutěži komorních souborů v bulharském Plovdivu, kde získali 1. cenu a speciální ocenění od předsedkyně poroty Elmiry Darvarové, emeritní koncertní mistryně Metropolitní opery v New Yorku.

Jiří Javůrek — klarinet

Jiří Javůrek je absolventem Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze (Doc. Milan Polák) a Akademie múzických umění v Praze (Doc. Štěpán Koutník). Úspěšně se zúčastnil několika soutěží (Concertino Prague, Mezinárodní soutěž ve slovinském Kršku). Zúčastnil se mistrovských kurzů pod vedením například Philippa Berroda, Justo Sanze, Mate Bekavace, Sharon Kam anebo Francoise Bendy. Spolupracoval s předními studentskými orchestry (CEI Youth Orchestra, Český studentský orchestr, Filharmonie Mladých Praha). Byl členem Karlovarského symfonického orchestru, Pardubické komorní filharmonie a orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia. V roce 2005 spoluzaložil Befiato Quintet. V současnosti spolupracuje s elektro-akustickým projektem FLOEX na nahrávkách a živých vystoupeních po celém světě. Působí jako pedagog hry na klarinet v Praze.  

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague