Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce

PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 2, se sídlem Burešova 1661/2, Praha 8 Ládví, IČ: 64947602

Jaké informace shromažďujeme

Dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany PKF — Prague Philharmonia zpracováváme pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, případně rovněž bankovní údaje, fakturační adresu, IČ, DIČ, rodné číslo, IP adresu a heslo k Vašemu klientskému účtu v Colosseu (v zašifrované podobě).

Subjekty údajů

 • Abonenti koncertních cyklů PKF — Prague Philharmonia, držitelé jednotlivých vstupenek na koncerty PKF — Prague Philharmonia a držitelé dárkových poukazů (zpracovatelem údajů je společnost Perfect System s.r.o.)
 • Členové Klubu Philharmonia a abonenti donátorské řady PKF — LOBKOWICZ abonmá
 • Členové Dětského klubu Notička
 • Obchodní a mediální partneři PKF — Prague Philharmonia
 • Subjekty veřejné správy
 • Novináři
 • Dodavatelé

K jakým úkonům potřebujeme Vaše osobní údaje

 • Díky přístupu k údajům ve Vašem klientském účtu v systému Colosseum můžeme udržet kvalitu služeb našeho zákaznického servisu, pomáhat Vám v případě potřeby se správou Vašich rezervací, fakturovat, zasílat Vám vstupenky poštou nebo elektronické vstupenky emailem.
 • Díky emailovému a telefonickému kontaktu jsme schopni informovanost Vás o změnách souvisejících s koncerty PKF — Prague Philharmonia (zrušení, změna termínu či místa ad.) a administrativních změnách (změna adresy, změna kontaktů, změna bankovního spojení PKF — Prague Philharmonia ad.).
 • V případě Dětského klubu Notička je kontakt nezbytný pro předání akutní informace týkající se Vašich dětí (nečekaný zdravotní problém během klubového setkání, čas vyzvednutí ad.)
 • Můžeme Vám elektronicky či prostřednictvím poštovních služeb odesílat důležitá sdělení, dokumenty, tiskoviny a pozvánky na akce (vstupenky, potvrzení o daru při nákupu donátorské vstupenky, faktury, programová brožura a programový katalog PKF — Prague Philharmonia ad.)
 • Formou elektronického newsletteru Vás pravidelně jednou měsíčně informujeme o aktuální nabídce a novinkách souvisejících s PKF — Prague Philharmonia a s jejím programem. K tomuto využíváme systém MailChimp.
 • Věnujeme se analýze návštěvnosti stránek www.pkf.cz a Vašeho nákupního chování, abychom zlepšili naše webové stránky a zrychlili přístup k tomu, co Vás zajímá.
 • Pro účetní a daňové účely.
 • Pro poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu pěti let od ukončení účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpisů delší archivační lhůta.

Komu mohou být správcem poskytnuty Vaše osobní údaje (Zpracovatelé osobních údajů)

a) Společnost Perfect System, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, jež je poskytovatelem ticketingových služeb PKF — Prague Philharmonia a provozovatelem portálu colosseumticket.cz, včetně sítě prodejních míst. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávaná mezi zařízením Zákazníka a serverem Zpracovatele jsou šifrována pomocí SSL protokolu.

b) Marketingová platforma MailChimp pro rozesílání obchodních sdělení PKF – Prague Philharmonia (newsletter).

c) Společnost NICOS s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 6439, se sídlem Vrbenská 6, 370 01 České Budějovice, jenž je poskytovatelem rozesílání hromadné poštovní korespondence PKF — Prague Philharmonia.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Věříme, že dosavadní zkušenost s naší organizací ve Vás vybudovala důvěru a přesvědčení, že s Vašimi osobními údaji nakládáme svědomitě a v žádném případě je nezneužíváme v obchodním styku. Přesto – pokud je to Vaše přání, jste kdykoliv oprávněni souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám jako správci doposud poskytli nebo které jako správce zpracováváme na základě jiného zdroje, kontaktujte nás, prosíme, bezodkladně na emailové adrese pkf@pkf.cz. Do předmětu prosíme uvést GDPR.

Máte rovněž právo své osobní údaje kdykoliv zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, případně o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. Pokud jste se při nákupu vstupenky registrovali v systému Colosseum, můžete své údaje zpravovat po přihlášení přímo ve svém zákaznickém účtu.

Dotazy, připomínky, komentáře a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, nebo v případě, že chcete uplatnit svá práva na aktualizaci nebo výmaz informací, nás kontaktujte na emailové adrese pkf@pkf.cz. Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele. 

Velice děkujeme za Vaši pozornost tomuto dokumentu a za Vaši důvěru.

Srdečně

Vaše PKF – Prague Philharmonia

Stáhnout v PDF                      Seznámit se s Obchodními podmínkami

 

 

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague