K9 Smetana. Janáček. Brahms

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Vyprodáno

500 I 400 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer — housle
Štěpán Ježek — housle
Jiří Pinkas — viola
Štěpán Doležal — violoncello

Hosté: 
Lukáš Pospíšil
violoncello (koncertní mistr PKF — Prague Philharmonia)
Karel Untermüller viola

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“

Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“

Johannes Brahms
Smyčcový sextet č. 2 G dur op. 36

Johannes Brahms: Smyčcový sextet č. 2 G dur op. 36

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague