Cherubini. Beethoven. Brahms

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1
Koupit vstupenku Koupit abonmá

Abonmá 5 500 Kč | 4 800 Kč | 4 100 Kč | 3 000 Kč
Abonmá senior (65+) 5 000 Kč | 4 300 Kč | 3 800 Kč | 2 700 Kč
Jednotlivé vstupenky 1 300 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | stání 200 Kč

Barry Douglas klavír

Emmanuel Villaume dirigent

Luigi Cherubini
Les Abencérages, předehra k opeře

Ludwig van Beethoven
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur „Císařský“, op. 73

Johannes Brahms
Symfonie č. 3 F dur, op. 90

Minulou sezonu slavila Prague Philharmonia velké úspěchy s Cherubiniho Requiem č. 1 c moll. Březnový orchestrální večer nabídne další část tvorby tohoto skladatele, a sice tu, kterou proslul v Paříži na počátku 19. století. Opera Les Abencérages byla ve své době velice oblíbená a její premiéru dokonce navštívil Napoleon. Po Napoleonově pádu však Cherubiniho tvorba upadla téměř v zapomnění a nové vlně zájmu se začíná těšit až nyní.

S Napoleonovými výboji je úzce spjat i poslední dokončený klavírní koncert Ludwiga van Beethovena napsaný v průběhu obléhání Vídně. Zatímco Cherubini v Paříži těžil z Napoleonovy přízně, Beethoven se ve stejnou dobu schovával v bratrově sklepě s polštáři na uších, aby před ohlušujícími explozemi uchránil zbytky sluchu.

Sólového partu se zhostí milovník Beethovenovy hudby, irský klavírista Barry Douglas, který je kromě své mezinárodní interpretační kariéry také uměleckým ředitelem souboru Camerata Ireland a Clandeboye Festival.

Sedmý večer cyklu A se odehraje pod taktovkou šéfdirigenta a hudebního ředitele Prague Philharmonia Emmanuela Villauma, pro nějž je koncert zároveň příležitostí pokračovat ve svém dlouhodobém projektu uvádění symfonických děl Johannese Brahmse. V souvislosti s Beethovenovým klavírním koncertem se přímo nabízí Brahmsova Symfonie č. 3, kterou Hans Richter, její první dirigent, nazval „Brahmsovou Eroicou“.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague