A7 Smetana. Glass. Dvořák

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*) 
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora 
*ST místa k stání

Bedřich Smetana
Prodaná nevěsta, předehra k opeře
Philip Glass
Koncert pro housle a orchestr č. 1
Antonín Dvořák
Romance pro housle a orchestr f moll op. 11 B 39
Antonín Dvořák
Symfonie č. 4 d moll op. 13 B 41
Partner
Česká televize

Rok 2024 není pouze rokem české hudby, ale i rokem, v němž slavíme rovných dvě stě let od narození zakládající postavy české hudební tradice Bedřicha Smetany. Hudbu jubilujícího skladatele uslyšíme hned na úvod sedmého abonentního koncertu: otevře jej energická předehra k jeho nejslavnější opeře Prodaná nevěsta.

Smetanovu snahu o vytvoření národní české hudby pak přirozeně převzal Antonín Dvořák. Na styl svého předchůdce ale navazoval pouze částečně, Dvořákova hudební řeč je často označována za o něco bezprostřednější a méně komplexní než ta Smetanova.

Právě odlišnosti mezi autory vedly k rozdělení hudební obce na smetanovský a dvořákovský tábor, jež se do ostrého (a absurdního) střetu dostaly zejména v letech po Dvořákově smrti. 

Program koncertu tyto skupiny symbolicky smíří: ostatně, i sám čas ukázal, že Dvořák a Smetana jsou naprosto rovnocennými umělci.

Kontrastním prvkem k hudbě dvou českých klasiků bude Koncert pro housle č. 1 Philipa Glasse. Skladba s pro Glasse typickými repetitivními postupy zazní v podání Anne Akiko Meyers

O zapálení této houslistky pro soudobou hudbu svědčí i řada děl napsaných přímo pro ni: zmiňme kompozice Einojuhaniho Rautavaary nebo Arvo Pärta.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague