A5 Beethoven. Pichl. Berlioz. Cherubini

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*) 
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora 
*ST místa k stání

Ludwig van Beethoven
Ruiny athénské, předehra ke hře op. 113
Václav Pichl
Symfonie B dur
Hector Berlioz
Král Lear op. 4
Luigi Cherubini
Requiem č. 1 c moll

Zmínili jsme již, že hudba klasicismu a českých autorů má v repertoáru PKF — Prague Philharmonia zvláštní místo. Zajímavý průnik těchto specializací přitom poskytne pátý abonentní koncert: zazní Symfonie B dur Václava Pichla, českého autora období raného až vrcholného klasicismu, jehož odkaz obsahuje téměř stovku symfonií.

Orchestr ale na tomto koncertě uslyšíme i ve tvorbě, kterou si osvojil a oblíbil díky spolupráci se stávajícím šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem. Rodák se Štrasburku totiž seznámil členy PKF s tím, co je mu nejbližší, a učinil z nich mimořádné interprety francouzské hudby. Hudba této země bude zastoupena díly Hectora Berlioze a Luigiho Cherubiniho, který ač původem z Florencie, prožil většinu svého života v Paříži.

Zde se ve funkci ředitele konzervatoře potkal i s mladým Berliozem. Vinou generačního rozdílu si však cestu k sobě nenašli. Berlioze zajímal nastupující romantismus, Cherubini zůstal do konce života věrný spíše ideálům klasicismu.

Je proto poněkud příznačné, že se právě Cherubiniho Requiem c moll stalo svědkem symbolického konce této éry: 29. března 1827 zaznělo na pohřbu završitele klasicismu, Ludwiga van Beethovena.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague