Vladimír Franz 65: Hudba jako energie

Cyklus soudobé hudby S
Velký sál Švandova divadla na Smíchově
Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5
Koupit vstupenku Koupit abonmá

Cena abonmá 1900 Kč | 1400 Kč (senioři 65+)
Jednotlivé vstupenky 450 Kč | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (do 15 let)

Členové orchestru Prague Philharmonia

Vladimír Franz (1959)
Rex tremendae majestatis pro smyčce a zvukovou stopu (2023)
Pražské divertimento pro smyčce (2016)

Vladimír Sommer (1921–1997)
Smyčcový kvartet č. 2 (1980)

Mimořádný koncert

Vladimír Franz (1959) představuje výraznou osobnost české kulturní scény. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, souběžně soukromě studoval malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Vladimíra Sommera a Miroslava Reichla, rovněž dějiny umění a dějiny hudby. Jako malíř uspořádal více než padesát samostatných výstav doma i v zahraničí. Vystavoval v galeriích na třech kontinentech.

Rozsáhlá je především jeho tvorba hudební. Od 80. let se věnuje převážně komponování scénické hudby, za kterou získal řadu významných ocenění, avšak zaměřuje se rovněž na kompozici hudby klasické, filmové a rozhlasové. Dosud zkomponoval scénickou hudbu k více než 120 divadelním představením pro naše přední divadelní scény (Národní divadlo v Praze, Národní divadlo Brno, Vinohradské divadlo v Praze, Městské divadlo Zlín, Západočeské divadlo v Chebu aj.).

Od roku 1991 se věnuje pedagogické činnosti (Divadelní fakulta AMU, Filmová fakulta AMU, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně aj.). V roce 2004 byl jmenován profesorem. V roce 2012 byl kandidátem do voleb na úřad prezidenta České republiky. Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007), Ceny Divadelních novin (2001) a Ceny OSA (2012).

S Vladimírem Franzem se zaměříme především na jeho působení v oblasti hudby a výtvarného umění. U příležitosti tohoto koncertu bude vydán bulletin o autorově hudební a výtvarné tvorbě, včetně ukázek jeho prací.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague