Slavné operní sbory

Jiný pořadatel
Španělský sál
Pražský hrad
Vyprodáno

Veronika Rovnásoprán

Pavel Švingrbas

Večerem provází Marek Eben.

Bohuslav Martinů
HRY O MARII
Předehra ke 3. dějství
Aleluja
A před rájem
Na mšu svatú zvonijú

Leoš Janáček
JEJÍ PASTORKYŇA
Předehra ke 3. dějství
Daleko, široko
Kde to jsem & Zdrávas královno
Ej mamko

Antonín Dvořák
RUSALKA
Polonéza
Běda! Ubohá Rusalko bledá
Květiny bílé po cestě

Bedřich Smetana
PRODANÁ NEVĚSTA – Polka
BRANIBOŘI V ČECHÁCH – Noc je tak tichá
HUBIČKA – Letěla bělounká holubička
TAJEMSTVÍ – Žitko krásné
DVĚ VDOVY – Jitro krásné
PRODANÁ NEVĚSTA – Och, jaký žal
DALIBOR – Ba, nejveselejší je tento svět
PRODANÁ NEVĚSTA – Proč bychom se netěšili

Velkolepá oslava české hudby. Tak by se dal ve zkratce shrnout program, který pro oslavy Roku české hudby 2024 připravil Pražský filharmonický sbor společně se svým umělecký partnerem, orchestrem Prague Philharmonia.

Pod taktovkou sbormistra a dirigenta Lukáše Vasilka se na jednom pódiu sejde více než stovka hudebníků, aby vzdala hold velikánům české operní tvorby.

První polovina koncertu představí trojici skladatelů Martinů, Janáček a Dvořák. První dva zmíněné autory pojí mimořádně intenzivní vztah k folkloru a lidové hudbě, což dokládají také vybrané kusy z oper Hry o Marii a Její pastorkyňa. Tvorbu Antonína Dvořáka reprezentuje klenot mezi českými operami, Rusalka. Zazní mimo jiné i slavná árie Vodníka „Běda! Ubohá Rusalko bledá“.

Druhá polovina bude patřit hudbě Bedřicha Smetany, jehož dvousté výročí narození si v roce 2024 připomeneme. Jeden z otců zakladatelů české národní hudby složil celkem osm oper a během koncertu zazní výstupy ze šesti z nich. Méně známá čísla doplní například poetická ukolébavka „Letěla bělounká holubička“ či téměř zlidovělý sbor „Proč bychom se netěšili“.

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague