Talent Prahy 5 — koncert laureátů

Sál Bohuslava Martinů, HAMU
Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vyprodáno

ZDARMA

Koncert se koná pod záštitou Mgr. Radky Šimkové, starostky MČ Praha 5 a Ing. Štěpána Rattaye, radního MČ Praha 5 pro kulturu a obnovu památek.

G. Rossini: Introdukce a variace pro klarinet a orchestr Jakub Škarda - klarinet

A. Komarowski: Koncert pro housle č. 2 A dur – I. Allegro giocoso Matěj Mike Dvořák – housle

J. A. Koželuh: Koncert C dur pro fagot – I. Allegro Denis Rakus – fagot

D. Popper: Uherská rapsodie Valentina Lučković – violoncello

N. Paganini: Téma a variace A dur pro housle

J. Hubay: Bolero Tadeáš Prokop – housle

J. S. Bach: Koncert d moll – I. Allegro Anna Nejedlá – klavír

C. Saint-Saëns: Koncert pro housle č. 3 h moll – III. Molto moderato e maestoso Tardos Anducska-Kemény – housle

W. A. Mozart: Concert Rondo pro trombon Dan Darius – trombon

G. F. Händel: Koncert pro hoboj g moll – I. Grave, II. Allegro František Sládek – hoboj

C. Saint-Saëns: Koncert pro violoncello č. 1 a moll – I. Allegro non troppo, II. Allegretto con moto, III. Tempo primo Jakub William Gráf – violoncello

Partner
Praha 5

Koncert laureátů 17. ročníku soutěže Talent Prahy 5.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague