Bach. Caccini. Jacquet de la Guerre

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Koupit vstupenku

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

soprán
barokní trombon
cembalo
Élisabeth Jacquet de la Guerre
Marche pro housle, trombon a cembalo (La Musette, ou les Bergers de Suresne, Paříž 1713)
Francesca Caccini
Te lucis ante terminum (ze sbírky Il primo libro delle musiche, Florencie 1618)
Élisabeth Jacquet de la Guerre
Šest sonát pro housle a basso continuo (výběr)
Isabella Leonarda
Motetti a voce sola op. 11 (Bologna 1684, výběr)
Johann Sebastian Bach
Árie z Knížky skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou
Élisabeth Jacquet de la Guerre
Judith, kantáta č. 6 pro sólový hlas a basso continuo (Kniha č. 1, Paříž 1708)
Alberik Mazak
Sub tuum praesidium, instrumentální transkripce moteta pro soprán a basso continuo (trombon a cembalo), (Cultus Harmonicus I. Vídeň 1649)
Alberik Mazak
Salve Regina pro soprán, housle, trombon a cembalo (Cultus Harmonicus I., Vídeň 1649)
Alberik Mazak
Beata Dei genitrix, instrumentální transkripce moteta pro soprán, alt a basso continuo (housle, trombon a cembalo) (Cultus Harmonicus I., Vídeň 1649)
Adam Michna
Archanjelské poselství aneb Zvěstování Panny Marie pro soprán, housle, trombon a cembalo (Česká mariánská muzika, Praha 1647)

Představujeme účinkující

Marie Fajtová – soprán

Sopranistka Marie Fajtová vystudovala na konzervatoři v Praze nejprve obor klavír (prof. Jan Novotný) a později též operní zpěv (prof. Jiří Kotouč). Později zdokonalovala svou pěveckou techniku u americké sopranistky Nancy Henninger a KS Christy Ludwig. V roce 2008 se Marie vyhrála Hlavní velkou cenu na mezinárodní pěvecké soutěži Barbary Hendricks ve Štrasburku. V roce 2004 byla finalistkou mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, kde též získala cenu FOK. V r. 1996 vyhrála mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha Smetany. Za roli Normy byla nominována na cenu Thalie. 

Od sezóny 2007/2008 je Marie sólistkou opery Národního divadla v Praze. Mezi její role patří: Violetta (Verdi – Traviata), Norma (Bellini - Norma), Donna Anna (Mozart – Don Giovanni), Hraběnka (Mozart - Figarova svatba), Pamina (Mozart – Kouzelná flétna), Fiordiligi (Mozart – Cosi fan tutte), Antonie (Offenbach – Hoffmannovy povídky), Adina (Donizetti – Nápoj lásky), Norina (Donizetti – Don Pasquale), Penelope (Britten – Gloriana), Musetta (Puccini – Bohema), Euridice (Gluck – Orfeo), Armida (Handel – Rinaldo), Karolina (Smetana – Dvě vdovy), Barče (Smetana – Hubička), Despinio (Martinů – Řecké pašije) a jiné. 

Pravidelně hostuje v Estonském národním divadle (Violetta, Markétka a Hraběnka), ve Finské národní opeře v Helsinkách (Markétka, Violetta), v Teatro Verdi v Terstu (Donna Anna, Musetta, Hraběnka Susanna Wolfa Ferrariho), hostovala též v L’opéra Royal ve Versailes, Theatre de Caen, Opéra de Rennes, Grand Théatre de Luxembourg (Armida, Handel – Rinaldo) a v Helikon Opera v Moskvě (Markétka).

Élisabeth Jacquet de la Guerre: Judith: Kantáta č. 6 pro sólový hlas a basso continuo (Paříž, 1708)

Adéla Štajnochrová – housle

Je absolventkou Konzervatoře v Praze (ve třídě Dany Vlachové), Akademie múzických umění v Praze (ve třídě Petra Messiereura) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně. Zde kromě moderních houslí (u Krzysztofa Smietany) rozšířila svůj zájem také o hru na barokní housle (u Rachel Podger). Byla vybrána do studentského programu London Symphony Orchestra obnášející možnost zkoušet a koncertovat s tímto renomovaným orchestrem.

Aktivně se věnuje oběma nástrojům. Je členkou klavírního tria ArteMiss a Škampova kvarteta, se kterými koncertuje doma i v zahraničí. Působí taktéž v souborech zabývajících se poučenou interpretací Staré hudby (Musica Florea, Collegium 1704 ad.) a vystupuje i sólově.

V doktorandském studiu na HAMU v Praze se zaměřila na dobové aspekty interpretace houslového koncertu L.v Beethovena a svá studia završila jeho provedením s orchestrem Musica Florea.

Stanislav Penk – barokní trombon

Narozen v roce 1974, absolvoval v letech 1988-1994 Konzervatoř v Praze ve třídě prof. Josefa Šimka, a poté Hudební fakultu Akademie Múzických Umění v Praze v trombónových třídách prof. Miloslava Hejdy a Zdeňka Pulce.

Od roku 1996 je sólotrombonistou PKF — Prague Philharmonia a od roku 2007 členem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, se kterým například sólově provedl koncert Don Quijote pro trombon a orchestr Juraje Filase. Vedle toho působí v dalších komorních tělesech jako například Pražské žesťové kolegium a Czech Brass - sedmičlenný soubor nejvyhledávanějších hráčů na žesťové nástroje, zvaný na koncerty a významné festivaly v Čechách, ale převážně v zahraničí.

Spolupracuje také pravidelně s významnými zahraničními produkcemi, např. Jamese Fitzpatricka, Carla Davise nebo Nicka Raina, specializujícími se na nahrávání filmové hudby. Dlouhodobě se zabývá i poučenou interpretací staré hudby. Spolupracuje s předními českými i světovými soubory staré hudby, např. Collegium 1704, Musica Florea, Musica Eterna, Musica Regia, Ensemble Inégal. Je také členem orchestru Solistes Europeéens Luxembourg, zahrnující sólisty a špičkové ochestrální hráče celého světa. Od roku 2020 působí jako interní pedagog na Hudební fakultě HAMU.

Robert Hugo – cembalo

Absolvoval fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, hudební teorii na pražské AMU a hudební vědu na brněnské Masarykově univerzitě. Na AMU zároveň studoval varhany. Zkušenosti v oboru staré hudby získal působením v souborech staré hudby v Německu, Polsku, Francii a Velké Británii, především však v projektech Holgera Eichhorna a Marcina Bornus Szczycinského.

Od r. 1990 působí jako varhaník akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Krátce byl dirigentem Janáčkovy opery v Brně. Koncertoval v mnoha Evropských zemích a Kanadě. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti.

Svou vědeckou i uměleckou práci zasvětil unikátní osobnosti benediktinského barokního skladatele Gunthera Jacoba. Se souborem Capella Regia Praha, který založil v roce 1991 se věnuje české a středoevropské barokní hudbě. V posledních letech realizoval řadu operních projektů v barokních divadlech v Českém Krumlově a Valticích. Výsledkem jeho vědecké i umělecké činnosti je dlouhá řada převážně premiérových nahrávek z oblasti české i světové hudby.

Vyučoval hudebně-teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v německém Görlitz, je uměleckým vedoucím Akademie staré hudby (Teorie a provozovací praxe staré hudby) filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague