K8 Rota. Cílková. Fauré

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Koupit vstupenku

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

David Šimeček
klarinet
Kateřina Ochmanová
klavír
Judita Škodová
violoncello
klarinet
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncertní kus pro dva klarinety a klavír č. 2 d mollop. 114
Nino Rota
Trio pro klarinet, violoncello a klavír
Eliška Cílková
Skladba pro klarinetové trio (světová premiéra)
Gabriel Fauré
Trio pro housle, violoncello a klavír d moll op. 120 (v úpravě pro klarinet, violoncello a klavír)

Již jen propojit klavír, violoncello a klarinet vyžaduje specifický způsob práce s barvami zvuku, vibratem, s artikulací tónů. My (Quasi Trio) jsme si navíc do našeho koncertu přizvali ještě hosta – dlouholetého kamaráda, klarinetistu Jiřího Javůrka. Můžeme tak večer zahájit jedinečným Koncertním kusem pro dva klarinety Felixe Mendelssohna--Bartholdyho.

Motivací k zařazení další skladby byly naše zkušenosti získané během zahraničních studií komorní hry; došli jsme k poznání, že je velice osvěžující a inspirativní rozšiřovat repertoár i o díla žijících autorů. Rozhodli jsme se tedy oslovit Elišku Cílkovou, oceňovanou a vyhledávanou mladou českou skladatelku, která nám přímo pro tuto příležitost napsala trio, jež uvedeme ve světové premiéře.

Eliška je výjimečná tím, že ve své tvorbě využívá široký rejstřík technických i výrazových prostředků, od zcela moderních přístupů až po inspirace například minimalismem, což je případ skladby, kterou budeme mít tu čest premiérovat. Trio d moll Gabriela Faurého má v našem repertoáru výjimečné místo: je to první dílo, které jsme v současném obsazení nastudovali.

A nesmím zapomenout na Trio pro klarinet, violoncello a klavír Nina Roty, který proslul jako skladatel filmové hudby (mimo jiné psal hudbu k Felliniho filmům), je ovšem také autorem mnoha komorních kompozic. Jeho skladba s prvky jazzu a záblesky filmových melodií slaví na koncertech vždy mimořádný úspěch!

Judita Škodovávioloncello

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Konzertstück č. 2 D dur op. 114 pro dva klarinety a klavír

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague