K8 Vejvanovský. Horká. Filas

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

450 I 350 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

CZECH BRASS
Marek Vajo 
trubka
Stanislav Masaryk a Martin Pavluš trubka
Lukáš Moťka a Stanislav Penkpozoun
Pavel Debef bastrombón
Karel Malimánek tuba

Claudio Monteverdi
L'Orfeo, úvodní fanfára

Marc Anton Charpentier
Te Deum

Pavel Josef Vejvanovský
Sonata Vespertina

Johann Heinrich Schmelzer
Sonáta A7

Samuel Capricornus 
O felix jucunditas

Samuel Scheidt
Galliarda Battaglia

Johann Sebastian Bach
Badinerie
Air
Braniborský koncert č. 2 (3. věta)

Lukáš Matoušek
Česká intráda

Juraj Filas
Krásné je žít (1. věta)

Kateřina Horká
Intuice pro žesťové septeto (2. věta)

Jiří Gemrot
Grotesky

Jan Valta
Bossa nova
Revólver y Tequila

Claudio Monteverdi: l'Orfeo, úvodní fanfára

Generální partner
Komerční banka
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři zvuku
Portu Gallery
Wood & Company
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague