A3 Rodin. Szymanowski. Beethoven

Orchestrální cyklus A
Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*) 
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora 
*ST místa k stání

dirigent
housle
Alexander Rodin
Holy God
Karol Szymanowski
Koncert pro housle a orchestr č. 2 op. 61
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 4 B dur op. 60

V únoru 2022 byla PKF — Prague Philharmonia jedním z prvních českých těles, která se jednoznačně přihlásila k pomoci napadnuté Ukrajině. Podporu hudebníkům této země jsme přitom nechtěli nechat pouze v symbolické rovině — a s uměním některých z nich se tak budete moci seznámit během třetího abonentního večera.

Koncert zpoza dirigentského pultu povede Mykola Diadiura, umělecký šéf Ukrajinské národní opery, jež během studií absolvoval lekce u legendárního Leonarda Bernsteina. Hudbě této země se přiblížíme i samotnou dramaturgií.

Večer otevře skladba Holy God od soudobého ukrajinského autora Alexandra Rodina. 

Ukrajinskou stopu pak nacházíme také u Szymanowského — ten se sice stal stěžejní figurou polské hudby začátku 20. století, narodil se však v ukrajinské Timošovce. Koncert pro housle a orchestr č. 2, jedno ze Szymanowského posledních děl, obsahuje neofolkloristické prvky reprezentovány názvuky polské lidové hudby.

Sólového partu se ujme izraelský houslista ukrajinského původu, držitel ocenění Diapason d'Or, Vadim Gluzman

Slovanskou hudbu pak opustíme až v závěru koncertu: zazní jedno z neprávem méně hraných děl Ludwiga van Beethovena, rozjasněná Symfonie č. 4.

Koncert je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Koncert je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague