K6 Franck. Martinů. Mozart

Komorní cyklus K
Barokní refektář Profesního domu
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
Koupit vstupenku

VYPRODÁNO

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

César Franck
Sonáta pro housle a klavír A dur
Bohuslav Martinů
Pět madrigalových stancí pro housle a klavír H 297
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonáta pro housle a klavír č. 26 B dur KV 378
Gabriel Fauré
Berceuse op. 16

VYPRODÁNO

Děkujeme za velký zájem, tento koncert je vyprodaný.

Svůj sólový recitál jsem se rozhodla otevřít jednou z nejznámějších a nejhranějších skladeb letošního jubilanta Césara Francka – Sonátou pro housle a klavír A dur. Inspirací jediné skladatelovy sonáty pro housle se stal sňatek houslového virtuóza Eugèna Ysaÿe s Louise Bourdeauovou v roce 1886.

Ysaÿe, rodák z Liège stejně jako Franck, uvedl toto dílo mnohokrát a vždycky posluchačům říkal, že je hraje „con amore“ (s láskou), protože to byl svatební dar.

Druhá skladba programu – Pět madrigalových stancí Bohuslava Martinů – byla věnována Albertu Einsteinovi, se kterým se skladatel seznámil v roce 1943 na Princetonské univerzitě. Martinů byla blízká Einsteinova myšlenka „propojených skutečností“, která naznačovala, že určité struktury lze pouze tušit, ale nikdy jim nelze zcela porozumět.

V jednom z dopisů Einsteinovi napsal: „Ani vy, ani já, ani nikdo jiný nemůžeme znát všechny složky, které tvoří kompozici. Přirozeně, kdybychom to věděli, všechny problémy by zmizely.“

V programu pak nemůže chybět můj oblíbený Mozart a jeho Sonáta B dur KV 378 a okouzlující Berceuse (Ukolébavka) op. 16 Gabriela Faurého, která se díky své značné popularitě dočkala nesčetných úprav.

Romana Špačkováhousle

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír č. 26 B dur KV 378

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague